Bizden Haberler Tümü»

Botanik Park Gezimiz

Piramit Anaokulu olarak çocuklarımızla hem farklı çiçek ve ağaç türlerini incelemek, hem de doğa yürüyüşü yapmak üzere N...

Haberin tamamı için tıklayınız.

Tiyatro Gezimiz

Atasehir Piramit Anaokulu çocukları, konusu yardımlaşma, dostluk olan ve iyilik yapmanın büyük bir erdem olduğunun vurgu...

Haberin tamamı için tıklayınız.

Yaşlılara Saygı Haftası

Atasehir Piramit Anaokulu nun dev kalpli minikleri ile bugün büyüklerimizi ziyare gittik, ellerini öptük. Dedelerimiz, a...

Haberin tamamı için tıklayınız.

Mutfak Etkinliğimiz

Atasehir Anaokulları nda  çocuklarımız bugün kendi kurabiyelerini yaptılar sonra da afiyetle yediler.Miniklerimizin...

Haberin tamamı için tıklayınız.

Montessori Toplama Çalışmaları

Ataşehir Piramit Anaokulu Dinazorlar sınıfımız Montessori Matematik Materyallerimizden toplama tablası ile somut olarak ...

Haberin tamamı için tıklayınız.
Sağlıklı Beslenme

Okulda Bir Gün

SERBEST ZAMAN ETKİLERİ

Serbest zaman etkinlikleri programın ilk etkinliklerindendir. Bu etkinliklerin öğrencileri diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği vardır. Öğrencilerimiz etkinlik saatinde sınıflarındaki ya da diğer oyun odalarındaki ilgi köşelerinde oynarlar. Kendilerinin seçim yaparak planladıkları ilgi köşelerinde (Evcilik köşesi, blok köşesi, sessiz köşe, sanat köşesi…) oynayan öğrencilerimiz, etkinlik sonunda oynadığı köşeyi düzenler ve öğretmen rehberliğinde yapılan hatırlama saatine katılır. Hatırlama saatinde ise hangi köşede, kiminle ve ne oynadığını arkadaşları ile paylaşır.


ÇOCUĞUN GELİŞİME OLAN ETKİLERİ

• Dil gelişimine yardımcı olur.

• Paylaşmayı yardımlaşmayı ve başkalarının hakkına saygılı olmayı

öğrenir.

• Gelecekte üstlenecekleri rolleri tanır.

• Aldığı görevi yerine getirmeyi öğrenir sorumluluk duygusu gelişir.

• Cinsel kimliğini kazanır.

• Toplum kurallarını öğrenir.

• Duygusal yönden rahatlar.

• Sosyal gelişmesini sağlar.

• Yaratıcılığı gelişir.

• Hayal gücü gelişir.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir Bu etkinlik içinde yapılan çeşitli çalışmalar (Şiirler, parmak oyunları, tekerlemeler, sohbet saati …)  sayesinde çocuklar başkalarının konuşmalarını dinleyerek ve uygun karşılıklar vererek konuşmalara katılırlar. Duygu ve düşüncelerini başkalarına sözel ifadelerle açıklarlar. Bu arada yeni sözcüklerin anlamlarını öğrenerek konuşmalarında kullanırlar. Anlamlı cümleler kurarak iletişim becerileri geliştirirler.

Türkçe dil etkinlikleri çocuğun zihinsel gelişiminde de etkilidir. Olaylar arasında neden- sonuç ilişkisi kuran çocukların gözlem yapma ve problem çözme yetenekleri de gelişir. Bu etkinlikler içinde çocuk duygularını sadece sözel ifadelerle değil vücut hareketlerini, jest ve mimiklerini de kullanarak ifade ederler.

ÇOCUĞUN GELİŞİME OLAN ETKİLERİ

 Çocukların düzgün konuşmasına ve kendilerini sözle ifade etmelerine yardım

eder.

• Çocuklara kitap sevgisini aşılar.

• Çocuklar hikâye dinlerken ya da anlatırken sosyal yönden gelişirler. Örneğin:

birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı, fikir alışverişi yapma vb.

alışkanlıklar kazanır.

• Hikâyelerden öğrendikleri ile çevreyi tanıma ve ilgi duyma kolaylaşır.

• Duygu ve düşüncelerini anlatarak, ruhsal yönden rahatlamasını sağlar.

• Yaratıcı düşünme yetenekleri gelişir.

• Sanata ve edebiyata ilgisi artar ve yeteneği olan çocuklar keşfedilir.

• Sözcük dağarcığını zenginleştirir.

• Türkçeyi düzgün kullanmayı öğrenir.

• Kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğrenir.

• Sesinin tonunu ve hızını ayarlamayı öğrenir.

• Aynı sesle başlayan kelimeler üretebilir.

OYUN VE HAREKET

Okul öncesi dönemde öğrenmenin en iyi yolu oyundur. Çocuk oyun yolu ile özel yaşamındaki sorunları çözebilir, duygu ve gereksinimlerini ifade etme olanağı bulur. Evreni, doğayı daha iyi tanımasına yardımcı olacağı gibi büyük kaslarını koordineli olarak kullanmasına da yardımcı olur. Okulumuzda uygulanan planlı ve serbest oyunlar çocukların hayal gücünü geliştirir, insanlar arası etkileşimini artırır, kendi bedenini tanımasına yardımcı olur, dikkatini toplamasını sağlar, yetişkin rollerini gözlemlemesine, karar verme ve mantık yürütme yeteneğinin artmasına yardımcı olur.

ÇOCUĞUN GELİŞİME OLAN ETKİLERİ

• Oyun çocuğun ilgisini kamçılar.

• Duygularını denetlemesini sağlar.

• Ben merkezcilikten ayrılmasına yardımcı olur.

• Sorunlarını unuturur yada çözüm yolu bulur.

• Kendine güveni artar.

• Estetik duygusu gelişir.

• Toplumsallaşmayı öğrenir.

• Cinsel kimliğinin farkına varır.

• Başkalarına ve başka farklı özellikleri olan kişilere saygı göstermeyi öğrenir.

• Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi öğrenir.

• Görgü kurallarını öğrenir.

• Kazanmayı - kaybetmeyi öğrenir.

• Lider olmayı öğrenir.

• Çevresini korumayı öğrenir.

SANAT ETKİNLİKLERİ

Öğrencilerin çok severek yaptıkları etkinliklerin başında el sanatları ve resim çalışmaları gelmektedir. Bu çalışmalar ile yaratıcılıkları gelişir, kaslarını kontrol edebilir, yeni beceriler öğrenerek bunların sonucunda yeni deneyimler kazanırlar. Hem resim öğretmeni hem de sınıf, öğretmenleri ile yapılan çalışmalarda pastel ve sulu boyalar, gazlı kalemler, renkli elişi kâğıtları, renkli dergiler, kâğıt makası, yapıştırıcı, resim kâğıtları, pipet, kutular gibi çeşitli materyaller kullanılarak çocukların becerilerini ortaya koymaları sağlanır. Çocuklar bu materyallerle yaşına göre denemeler yapar, yaptıklarını açıklar ve arkadaşları ile tartışırlar. Bu etkinlikler sergilenerek onların emekleri takdirle karşılanır.

ÇOCUĞUN GELİŞİME OLAN ETKİLERİ

• Çevrelerine karşı duyarlı olmalarına,

• Hayal güçlerini kullanabilmelerine,

• Yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine,

• Yeni durumlara daha kolay uyum sağlayabilmelerine,

• Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumları fark edebilmelerine,

• Kendilerini ifade edebilmeyi öğrenmelerine,

• Esnek bir kişilik geliştirmelerine,

• Bağımsızlıklarını geliştirerek, kendilerine olan güvenlerini artırmalarına yardımcı olunacaktır.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK

Okul öncesi dönemde yapılan çalışmalara paralel olarak, dergi ve kitap çalışmaları çocukları ilkokula hazırlamada önemli rol oynamaktadır. Kalem ve kitapla tanışma, kitap üzerinde alıştırma yapma, konuyu kitap üzerinden takip etme gibi birçok yönden faydası görülen dergi ve kitap çalışmalarına çocukların zevkle katıldığı görülmektedir. Renk, sayı, şekil çalışmaları, basit matematik alıştırmaları, problem çözme çalışmaları, nokta birleştirme ve çizgi çalışmaları, labirentler, sınıflama ve sıralama alıştırmaları bu çalışmalardan bazılarıdır.


ÇOCUĞUN GELİŞİME OLAN ETKİLERİ

• Fiziksel özellikleri yönünden, nesnelerin arasındaki ilişkileri bulmayı görür.

• Kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenir.

• Gözlem yapma becerisi artar.

• Bir problemi çözebilme yeteneği gelişir.

• Semboller arasındaki ilişkileri öğrenir.

• Akranlarıyla iletişim kurabilme becerisi artar.

• İş birliği yapabilme, birlikte oynayabilmeyi geliştirir.

FEN VE DOĞA

Fen çalışmaları insan yaşamının her anında vardır. Araştıran, soran, sorgulayan, bir şeyleri olduğu gibi kabul etmeyen, sadece bakan değil baktığını görebilen bireylerin yetiştirilmesinde fen ve doğa çalışmalarının önemi yadsınamaz. Gelişimin çok hızlı olduğu 0-6 yaşı kapsayan okul öncesi dönemde fen çalışmalarının, çocukların çok yönlü gelişimine olan katkılarından dolayı özel bir yeri vardır. Bu nedenle okulumuzda konulara paralel olarak farklı teknik ve materyaller eşliğinde (gezi- gözlem, inceleme, araştırma, deneyler vb. gibi) bu çalışmalar yapılmaktadır.


ÇOCUĞUN GELİŞİME OLAN ETKİLERİ

• Bilimsel düşünmelerini sağlar.

• Yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

• Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.

• Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlar.

• Neden sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirir.

• Günlük yaşantılarında kullandıkları araç gereç ve malzemeleri öğrenmelerini sağlar.

• Kavram gelişimlerini sağlar.

• Akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini sağlar.

• Yeni fikirler üretebilmelerini sağlar.

• Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

• Kendilerine güven duymalarını sağlar.

• Psikomotor becerilerini geliştirir.

• Nesnelerin benzerliklerini, farklılıklarını görmelerini sağlar.

• Grup etkinliklerine daha istekli katılmalarını sağlar.

• Grup içerisinde yardımlaşma, paylaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları geliştirir.

• Kendi bedenlerini tanımalarını sağlar.

• Gelecekteki eğitim dönemi için gerekli olan temel fen bilgisi kavramlarını,geliştirmelerini sağlar.

MÜZİK - ORFF ETKİNLİĞİ 

Müzik çocuğun duygusal, bilişsel, dil ve psiko-motor gelişimlerine yardımcı olmak başka bir deyişle çocuğun duyduklarını,düşündüklerini ritim ve şarkılarla serbestçe ifade edebilmelerini çocuğun müzik kültürü ile tanışmasını ve müzik sevgisini kazanmasını sağlamaktadır.. Çocuğun içinde bulunduğu müzik ortamı çocuğun müzik gelişimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyecektir. Çocuğun müzik gelişimine olumlu yönde yapılacak en önemli katkıyı yine çocuğun gideceği erken çocukluk eğitim kurumu sağlayacaktır. Erken çocukluk eğitiminde müzik, çocuğun sosyalleşmesinde ve kişiliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynar.

ÇOCUĞUN GELİŞİME OLAN ETKİLERİ

• Erken çocuklukta verilen müzik eğitimi, çocuğun yaratıcılığının gelişmesine yaşamı doğru olarak algılamasına yardım eder.

• Çocuğun karşılaşacağı problemlerin nedenlerini anlamada ve çözmede kolaylık sağlamasına yardımcı olur.

• Çocuğun dikkatini geliştirir. Dikkati gelişen çocuk olayların ve insanların özelliklerini doğru bir şekilde kavrayabilir.

• Çocuk kendini ifade ederek tanıtır. Bunun sonucunda konuşma ve ifade yeteneği gelişir.

• Çocuğa kavram gelişimi kazandırır.

• Dil çevikliği kazanır.

• Akıcı konuşma becerisi ve alışkanlığı gelişir.

• Ritim duygusu gelişir.

• Çalgı ve çalgı olarak kullanılabilecek oyuncakları, araç-gereçleri kullanırken, müzik eşliğinde hareket ederken, el –göz koordinasyonu, büyük ve küçük kasları gelişir. Bu da bedensel ve psiko-motor gelişimini olumlu yönde etkiler.

• Çocuğa sistemli yürüyüş ve duruş alışkanlıkları kazandırır.

AİLE KATILIMI

Okul öncesi dönemde dış dünyayı tanıma olanağı veren, ona çeşitli alışkanlıklar kazandıran temel kurum ailedir. Çocuk aile içinde temel öğrenme için gerekli deneyimleri kazanırken olanaklar ölçüsünde gidebileceği okul öncesi kurumlarda da bu deneyimlerini pekiştirme ve zenginleştirme fırsatı bulur. Okul öncesi dönem okul-aile işbirliğinin en yoğun olması gereken dönemdir.

Bu dönemde;

• Ailenin bilgilendirilmesi,

• Ailenin okuldaki eğitim etkinliklerine katılımı,

• Okulda yapılan çalışmaların evde de desteklenmesi,

• Aileye rehberlik, okulumuzda yapılan aile katılımı çalışmalarıdır.